Topçu: 3600 Ek Göstergesinden Mahrum Etmek Yanlış Bir Karadır

Topçu: 3600 Ek Göstergesinden Mahrum Etmek Yanlış Bir Karadır

Diyanet Birlik-Sen İç Anadolu Bölge Başkanı Topçu: İdari personelin 3600 Ek Göstergesinden mahrum edilmesi yanlış bir karardır

Diyanet'teki İdare Personelin 3600 Ek göstergesinden mahkum edilmesine tepki gösteren Diyanet Birlik-Sen İç Anadolu Bölge Başkanı İsmal Topçu, daha önceden din hizmeti sınıfında görev yapmasına rağmen şu an faklı sınıflarda görev yaptığı için ayrıştırılan idari personel 'in 3600 Ek göstergeden mahrum edilerek adil olmayan bir düzenleme ile mağdur edildiğini söyledi.

Konya İl Müftülüğü önünde düzenlenen Basın açıklamasına Diyanet Birlik-Sen İç Anadolu Bölge Başkanı Topçu ile Konya şubesi yöneticileri de katıldı.

Diyanet'teki Din Hizmeti sınıfındaki idari personelin 3600 Ek Göstergesinden faydalandırılmamasının adil olmayan bir düzenleme olduğunu belirten Diyanet Birlik-Sen İç Anadolu Bölge Başkanı İsmal Topçu, " Diyanet İşleri Başkanlığında Din Hizmeti Sınıfında görev yapan 2 yıllık Yüksek Öğrenim ve 4 Yıllık Üniversite mezunu İmam-Hatip, Müezzin Kayyım ve Kuran Kursu Öğreticilerinin Ek göstergeleri “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2200’ Ek göstergeden 3600’ Ek göstergeye yükseltilmiştir.

Söz konusu Kanun 15.01.2023 tarihinde uygulanmak üzere 5 Temmuz 2022 tarihinde Resmi gazetede yayımlanmıştır . Din Hizmeti sınıfında görev yapan Yüksek Okul ve Lisans mezunu hocalarımızın Ek göstergelerinin 2220 den 3600’e yükseltilmesi Diyanet Birlik- Sen olarak bizleri sevindirmiş ve mutlu etmiştir. Ancak Teşkilatımızın olmazsa olmazı her türlü iş yükünü omuzlayan Yüksek Okul ve Üniversite mezunu 1. Derecede görev yapan Başkanlık Merkez ve Müftülüklerde İdari personel olarak görev yapan personelin 3600 ek gösterge düzenlemesinde kapsam dışında bırakılması ise bizi o derece üzmüştür. Aynı kurumda aynı şartlarda görev yapan personelin bazıları Din Hizmeti sınıfında olduğu için 3600 Ek gösterge hakkından yararlanırken Daha önceden din hizmeti sınıfında görev yapmasına rağmen şu an faklı sınıflarda görev yaptığı için ayrıştırılan idari personel 3600 Ek göstergeden mahrum edilerek adil olmayan bir düzenleme ile mağdur edilmiştir" dedi.

3600 Ek gösterge kapsamı dışında bırakılan toplam personel sayısı 7000 civarındadır

İsmal Topçu 3600 Ek Gösterge kapsamının dışında bırakılan personel sayısının 7 bin civarında olduğuna dikkat çekerek, "3600 Ek gösterge dağılımında Din Hizmetleri sınıfı dışında kalan ama Diyanet İşleri Başkanlığının bütün iş yükünü omuzlarında taşıyan Başkanlık Merkez, Müftülükler, Eğitim ve ihtisas Merkezlerinde çalışan İdari, Teknik ve Yardımcı Hizmetler Personeli ne yazık ki ayrımcılığa, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa tabi tutulmuş sadece Ek göstergeleri 600 puan artırılarak hiçbir kazanımı olmayan 2800 Ek göstergede bırakılmıştır. Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında 3600 Ek gösterge kapsamı dışında bırakılan toplam personel sayısı 7000 civarındadır. Diyanet Birlik Sen olarak söz konusu Diyanet personeline uygulanan böyle bir haksızlığı, hukuksuzluğu ve ayrımcı yaklaşımı asla kabul etmiyoruz. 140 bin Diyanet Personeli içinde Yüksek Öğrenim ve Üniversite mezunu olup 1.derecede görev yapan Genel İdare Hizmetler Sınıfında APK Uzmanı, Din Hizmetleri uzmanı, Eğitim Uzmanı, Musahhih, Ayniyat Saymanı, Teberrukat Saymanı, Şef, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Memur, ambar memuru, satın alma memuru, mutemet, sekreter, şoför, Teknik Hizmetler Sınıfında; Çözümleyici, Programcı, Kütüphaneci, Sosyolog, Teknisyen, Tekniker, Yardımcı Hizmetler Sınıfında; Aşçı ve Hizmetli kaloriferci, dağıtıcı, bekçi Kadrolarında görev yapan ‘’Din Hizmeti Sınıfı’’ dışında kalan Diyanet Personeli ise 3600 Ek gösterge kapsamı dışında tutularak sahipsiz ve üvey evlat muamelesi gösterilmiştir. 30 yıl hizmeti olan bir Diyanet Personelinin 2200 olan ek göstergesine 600 puan ilave edilerek, 2800 Ek göstergeye çıkarılmıştır."

Diyanet Birlik-Sen olarak Diyanet Çalışanlarının tamamını önemsiyoruz

Diyanet Birlik-Sen'in Diyanet çalışanlarının tamamını önemsediğine dikkat çeken İsmail Topçu, "Ek göstergesi; 2800 olan bir Diyanet personelinin emekli maaşına bu gün itibariyle 166 TL artış gelirken, 3600 Ek göstergeden emekli olacak diğer Diyanet Personelinin emekli maaşına ise 2020. TL artış sağlanacaktır. Din hizmeti dışında görev yapan ve Ek göstergesi 2800 olan Üniversite mezunu bir Diyanet Personelinin Emekli İkramiyesine bugünkü hesapla 6005 TL artış sağlanırken, Din Hizmetinde görev yapan ve Ek göstergesi 3600’e yükseltilen 2 yıllık Yüksekokul mezunu bir Diyanet personelinin Emekli İkramiyesine ise 71.057 TL artış gelecektir. Aradaki sadece ikramiye farkı 65.052 TL dir. İtirazımız ve feryadımız gelen artışa değil aynı görevi yapan personel arasında oluşturulan ayrıştırmaya çalışma hayatında yol açacak kargaşaya çalışma barışının bozulmasınadır. Çünkü oluşturulan aradaki fark büyük bir uçurumdur. Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatlarında 1. Dereceye gelmiş 3600 Ek gösterge kapsamı dışında bırakılan değerli Meslektaşlarımız ve mesai arkadaşlarımız Genel İdare Hizmet Sınıfı, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personelimiz, Din görevlilerimize ve Milletimize mesai mefhumu tanımadan kamu hizmeti sunmaktadır. Bu görevi yapan Diyanet Çalışanlarının 3600 Ek göstergeden yararlandırılması Anayasamızın 10. Maddesi uyarınca bir zarurettir. Bu itibarla 7417 sayılı kanunun 2. Maddesinin son paragrafında yer alan “Birinci fıkradaki oranları ayrı ayrı veya birlikte 3 katına kadar artırmaya, ek gösterge gruplarını değiştirmeye ve personel kanunlarında yer alan ek göstergelerin artırılması halinde gruplardaki ek göstergeleri yeniden düzenlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir Hükmü gereğince; 3600 Ek Göstergeden yararlanamayanlar için yürürlük tarihine kadar mağduriyetlerin giderilmesi için bu yetki Cumhurbaşkanımız tarafından çalışanlar ve emekliler arasında ki ayrımcılığı kaldırmak ve yapılan büyük haksızlığı gidermek üzere kullanılmalıdır. Yapılması gereken düzenleme

Kuran Kursu Öğreticisi, İmam- Hatip ve Müezzin Kayyım müktesep hakkı bulunan ve daha sonra Kurum ihtiyaçlarından veya görevde yükselme sınavlarıyla Hizmet sınıfı değiştirenlere de (Din Hizmetleri Sınıfından Diğer Hizmet sınıflarına geçiş yapanlara) 3600 Ek gösterge verilmelidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 1. Derecede çalışan personelin mağduriyetini gidermek için TBMM söz konusu Kanuna aşağıdaki şekilde Ek bir madde eklenmek suretiyle 3600 Ek göstergeden yararlanmaları sağlanabilir. EK MADDE: Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan personelden Din Hizmetleri Sınıfında görev yapmış ve halen başka hizmet sınıfında çalışan Yükseköğrenim mezunlarının da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek-1 sayılı Cetvelinin VI sırasındaki Din Hizmetleri sınıfının Ek göstergelerinden yararlanır. T.B.M.M veya Cumhurbaşkanlığınca mağduriyetimizin giderilmesine yönelik uğraş talep ve teklifler değerlendirilmediği ve yeni bir düzenlemeye gidilmediği takdirde 3600 Ek Gösterge kapsamı dışında kalan 1. derecedeki Diyanet personeli büyük bir mağduriyet yaşayacaktır. Bu sebeple; Başkanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında 1. Derecede (Kuran Kursu Öğreticisi, İmam- Hatip ve Müezzin Kayyım) müktesebi bulunan; Genel İdare Hizmetler Sınıfında: APK Uzmanı, Din Hizmetleri uzmanı, Eğitim Uzmanı, Musahhih, Ayniyat Saymanı, Teberrukat Saymanı, Şef, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Memur, ambar memuru, satın alma memuru, mutemet, sekreter, şoför, Teknik Hizmetler Sınıfında: Çözümleyici, Programcı, Kütüphaneci, Sosyolog, Teknisyen, Tekniker, Yardımcı Hizmetler Sınıfında: Aşçı, Hizmetli, kaloriferci, dağıtıcı ve bekçi bu kadrolarında görev yapan ve Emekliliği yaklaşan personelin 3600 Ek göstergeden faydalanabilmesi için müktesep haklarına uygun Başkanlıkça kadro ihdas edilmesini, Başkanlık Merkezinde görev yaparken ve emekliliği yaklaşan Başkanlık Personelini Başkanlık Emrine, Taşra Teşkilatlarında görev yaparken emekliliği yaklaşan personeli ise İllerde İl Müftülükleri veya İhtisas Merkezi Müdürlükleri emrine müktesep haklarına uygun kadrolara atamalarını yaparak 3600 Ek göstergeden faydalanmalarının sağlanması, Başkanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında 1. derecede olup Din Hizmetleri Müktesebi bulunmayan ancak ‘’Din Hizmetler Sınıfında bulunanlara Hizmet Eden (az sayıda ki) Genel İdare, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıfındaki tahsil itibariyle 1. Dereceye gelen personelin Emekliliklerinde 3600 Ek Göstergeden faydalanmalarının sağlanmasını istiyoruz. Bu talebimizi resmi yazıyla İnsan kaynakları Genel Müdürlüğüne de ulaştırdık. Sonuna kadar da takipçisi olacağımızdan emin olabilirsiniz. Diyanet Birlik-Sen olarak Diyanet Çalışanlarının tamamını önemsiyor ve sendikal ayrım yapmadan hepsine değer veriyoruz. Diyanet Çalışanlarının sıkıntılarını mevzuat çerçevesinde korkusuzca bizzat gündeme taşımaktan ve hukuki yolları kullanmaktan çekinmiyoruz. Her türlü sorunlarınızın çözümü için Diyanet Birlik-Sen her zaman Diyanet Çalışanlarının yanındadır. Bunun için yukarda bir bir unvanlarını saydığımız İdari, Teknik ve Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan Başkanlık personeli başta olmak üzere Bütün Diyanet Çalışanlarını sendikal üyelik durumlarını mutlaka gözden geçirmeye ve hakları olan 3600 Ek göstergeyi almak için bizimle yol yürümeye davet ediyoruz" diye konuştu.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.